دانلود تحقیق درباره بررسي اثرات سطوح مختلف آبياري و كود ازته سرك بر عملكرد و اجزاءعملكرد دانه آفتابگردان

مطالب دیگر:
🔗آشنایی با انواع و مصالح و ساخت ساختمان🔗آشنایی با عالم و اقسام آن و بررسی عوالم و عالم مثال از دیدگاه فلاسفه و شارحان ابن عربی🔗بررسی سیر تاریخی اسطوره ی قربانی در ادیان و تمدن های مختلف و تحلیل ریشه های آن در مثنوی مولانا🔗شناخت روابط متقابل ژئومورفولوژی و هیدرولوژی در حوضه آبخیز رودخانه ده بالا و کاربرد آنها🔗شناخت ویژگیها و نقش تحولات ژئومورفولوژیکي و انسان در حوضه ایوانکی و بررسی تاثیر آنها در زندگی ا🔗بررسی تعاریف و ماهیت ارتباطات یکپارچه بازاریابی و چگونگی کاربرد بهتر آن🔗بررسی شاخص های مرگ و میر در نقاط روستایی شهرستان ساری و عوامل موثر بر آنها🔗ترجمه و شرح اشعار ده تن از شاعران کتاب ارزشمند «دُمیه القصر و عُصره اهل العصر»🔗بررسي راههاي مؤثر بر ميزان افزايش رغبت و علاقه در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي🔗سنجش رشد شناختي به وسیله نقاشي و نگاهی به ارتباط سن و جنسيت با رشد شناختي🔗آشنایی با گاز خردل و خارش ناشی از آن و نحوه درمان این عارضه🔗بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سردمزاج وعادي با آزمونMMPI🔗آشنایی با CT هاي نوري، نظريه فارادي و پاكلز، استانداردها و مقايسه ترانسهاي اندازه گيري نوري و🔗بررسی امواج الكترومغناطيس در اطراف سيمهاي برق فشار قوي و تاثيرات آن🔗بررسی وجه اشتراک و افتراق و نظریات دیه و ارش در فقه و حقوق ایران🔗بررسي وضعيت فروش محصولات چرمي‌سبک و شناخت موانع موجود در صادرات آنها و رفع این موانع🔗مديريت سازمانهای ورزشی و آشنايی با سازمانهای ورزشی داخلی و بين المللی و بودجه بندی🔗بررسی ادله و نظریه های تقلید از دیدگاه اسلام (شیعه و سنی)🔗بررسی اثرات چاه های زمین گرمایی بر آب های چشمه های منطقه و خیاو چایی قبل و بعد از حفاری🔗بررسی اثربخشی حساسیت زدایی با حرکت چشم و بازپردازش در کاهش افسردگی و خستگی بیماران مولتیپل اسکل
تعداد صفحات:21 نوع فایل: word (قابل ویرایش) لینک دانلود پایین صفحه چكيده:آفتابگردانگياهي است يكساله كه با توجه به اهميت دانه هاي روغني آن ، مطالعه راههاي افزايش عملكرد و استفاده از حداكثر امكانات محيطي ، از اهميت ويژه اي برخوردار است كه يكي از روشهاي دانلود تحقیق,سطوح مختلف آبیاری,کود ازته سرک,دانه آفتابگردان |935301|oks
در حال حاظر شما فایل با عنوان دانلود تحقیق درباره بررسي اثرات سطوح مختلف آبياري و كود ازته سرك بر عملكرد و اجزاءعملكرد دانه آفتابگردان را دنبال می کنید .

تعداد صفحات:21

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

لینک دانلود پایین صفحه

چكيده:آفتابگردانگياهي است يكساله كه با توجه به اهميت دانه هاي روغني آن ، مطالعه راههاي افزايش عملكرد و استفاده از حداكثر امكانات محيطي ، از اهميت ويژه اي برخوردار است كه يكي از روشهاي افزايش عملكرد دانه آفتابگردان ، تعيين بهترين ميزان آبياري و كود ازته سرك در اين گياه مي باشد .

نتايج بدست آمده در اين آزمايش نشان داد كه حداقل و حداكثر عملكرد به ترتيب با مقادير 45/0 و 65/0 نسبت آب آبياري به تبخير از تشتك تبخير كلاس A با احتساب 10 درصد رطوبت حدوداً برابر 5066 و 6380 كيلوگرم در هكتار مي شود .

عملكرد دانه در دو سطح كودي 100 و 150 كيلوگرم در هكتار از نظر آماري در سطح احتمال 5 درصد برابر و بيشتر از دو تيمار صفر و 50 كيلوگرم ازت در هكتار گرديد . در اين آزمايش مشخص شد كه افزايش ميزان آبياري تا سطح 65/0 باعث افزايش عملكرد دانه گرديد و افزايش بيش از آن اثر معني داري بر عملكرد دانه نداشت . در هر صورت ، افزايش ميزان آبياري از 65/0 تا 75/0 نسبت آب آبياري به تبخير از تشتك تبخير باعث كاهش راندمان مصرف آب شد . بطور كلي در نسبت 65/0 آبياري ، راندمان مصرف آب حدوداً 18/1 كيلوگرم دانه در متر مكعب و در نسبت 75/0 معادل 98/0 كيلوگرم دانه در متر مكعب گرديد . رابطه مثبت و قوي بين CGR در زمان گرده افشاني و عملكرد دانه نشان داد كه تخمين عملكرد دانه در مرحله گرده افشاني با محاسبه CGR قابل پيش بيني است .

بطور كلي ،در اين آزمايش مشخص گرديد كه در شرايط اقليمي و ادافيكي محل آزمايش با استفاده از ميزان آبياري 65/0= IW/EP و بكار گيري 100 كيلوگرم كود ازته سرك، ميزان عملكرد دانه بادر نظر گرفتن خسارت پرندگان (حدود 30 درصد) به بيش از 5/4 تن درهكتار مي رسد .

مقدمه

آفتابگردان گياهي است يكساله از تيره كمپوزيته ، بي تفاوت نسبت به طول روز و از خانواده گياهان گلدار از جنس هليانتوس بوده كه داراي گونه هاي يكساله و چند ساله مي باشد .(1 ,7و10)

آفتابگردان گياهي دگرگشن و خود ناسازگار است كه ميزان عملكرد آن به شدت تحت تاثير وجود و فعاليت حشرات گرده افشان ، بخصوص زنبور عسل مي باشد . پس از سويا و كلزا ، آفتابگردان سومين گياه يكساله زراعي است كه جهت تهيه انواع روغن در دنيا كشت مي شود (14) . آفتابگردان در بيشتر نقاط دنيا رشد و نمو خوبي داشته و در هر يك از قاره هاي پنج گانه توليد قابل قبولي دارد . اروپا با بيش از 28 درصد توليد جهاني اولين توليد كننده آفتابگردان مي باشد . از كشورهاي بزرگ توليد كننده آفتابگردان مي توان آرژانتين ، روسيه ، اكراين ، فرانسه و روماني را نام برد (14) در ايران دلايل عمده پايين بودن عملكرد آفتابگردان را به كشت ديم در بيشتر مناطق كم آب كشور نسبت داده اند . به طور كلي با افزايش ميزان و يا دفعات آبياري ، رشد گياه بهتر و بيشتر شده و در نتيجه قسمت هاي مختلف از جمله برگ ها و طبق نيز رشد زيادتري نموده و به اين ترتيب با افزايش سطح برگ فتوسنتز نيز افزايش يافته و انتقال مواد به دانه ها بهتر صورت مي گيرد كه اين امر در بهبود عملكرد بسيار موثر است .

مصرف كودهاي شيميايي از جمله كودهاي فسفاته قبل از كاشت و كود از ته بصورت سرك در طول فصل رشد ، امكان تغذيه بهتر گياه را فراهم مي آورد . كود ازته رشد رويشي گياه را افزايش داده و در نهايت سطح سبز محصول و ميزان فتوسنتز را بالا مي برد . افزايش مصرف كود ازته ، درصد روغن دانه را كاهش داده ولي اين كاهش از طريق افزايش عملكرد دانه در هكتار كه دانه هاي روغني در تهيه روغن ، نياز به بررسي در مورد راه هاي افزايش عملكرد و استفاده از حداكثر امكانات محيطي براي رشد بيشتر ضروري به نظر مي رسد. آفتابگردان با داشتن درصد روغن و پروتئين بالا مي تواند يكي از محصولات مهم در تامين نيازهاي داخلي به روغن نباتي و كنجاله باشد.

براي رسيدن به اهداف گفته شده مي توان در تعيين بهترين ميزان آبي و كودي تحقيق و بررسي نمود .

نام عمومي و نيز نام علمي گياه آفتابگردان از خصوصيت چرخش آفتابگردان بطرف خورشيد منشاء گرفته است . كلمه يوناني هليانتوس متشكل از دو كلمه هليوس به معني آفتاب و آنتوس به معناي گل مي باشد . حركت آفتابگرايي گياهان جوان آفتابگردان نتيجه خم شدن ساقه در طي دوره رشد سريع مي باشد ( 16,13,10) . قطر طبق بيشترين تاثير را بر بازدهي بـذر دارد . معمولاً براي توليد حداكثر بذر در مزرعه يك قطـر مناسـب وجود دارد ( 15 ) . بطور كلي رطوبت خاك ، استفاده از كود را در حالت كلي بدو طريق توسعه افزايش جذب مواد غذايي و ازدياد توليد ماده خشك تحت تاثير قرار مي دهد (8 ).