دانلود تحقیق درباره بدخيمي هاي خوني

مطالب دیگر:
📖صنعت خودروسازی و بررسی مناسبترين خودرو براي ايران📖تعقيب انتظامي سر دفتران و دفتر ياران و مروری بر مسئوليت سر دفتران و سیر آن و دادگاه انتظا📖بررسی انتقال حرارت در توربین و تاثير پارامترهاي گوناگون و خصوصيات انتقال حرارت خارجي اجزاء📖انتخاب سیستم خنک کاری توربینی گاز و بررسی توزیع و پخش انتقال جرمی و گرمایی📖آشنایی با اصول انبارداری، مراحل اجرایی خرید، ورود کالا به انبار، کدگذاری، کنترل موجودی و م📖بررسی و انتخاب بهترین خودرو برای کشور ایران📖آناناس، نیازها، عوارض و درمان آن و آشنایی با گیاهشناسی و اصول زیست شناسی و اجزای سلول📖آناليز و تجزيه و تحليل از اندركنش خاك و ماسه و شمع📖بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی در رفع و حل معضلات و مشکلات دامداری ها و پیشنهاداتی جهت📖بررسی مسائل اقتصادی و نحوه رفع نیازهای اقتصادی پیامبران و معصومین و آشنایی با ريشه‏هاى جا📖آشنایی با پست 63 كيلو ولتي كمال آباد كرج و پستهای فشار قوی، تجهيزات، اشکالات و بهره بردار📖آشنایی با پژوهشکده توسعه تکنولوژی ایران، تاریخچه، اهدا، ساختار و سیاستهای آن📖آشنایی با سيستم هاي طيف گسترده، كدهاي گسترش دهنده و بررسي اثر تداخل عمدي در سيستمهاي طيف گ📖پروژه آماری بررسی و تحلیل جمعیت روستای بلغان📖جمعیت شناسی و ساختار و شاخصها و ... آن و آشنایی با مباحث تنظیم خانواده📖بررسی جريانها و قطع ها در شبکه و حل مسئله جریان ماکزیمم📖بررسی فنی و اقتصادی طرح کارخانه فشار قوی📖رده بندي گياهان، تاریخچه و اصول آن📖جزوه شیمی همراه با نمنه سوالات مباحث پیوند ها، یونش، انواع جامدها و ...📖سنگ شناسي و مطالعه كليات سنگهاي رسوبي، آذرين و دگرگوني
تعداد صفحات:108 نوع فایل: word (قابل ویرایش) لینک دانلود پایین صفحه بدخيمي هاي خوني بدخيمي هاي خوني شامل بيماريهايي هستند كه از مغز استخوان و غدد لنفاوي منشاء مي گيرند .اختلالات اوليهء مغز و استخوان عبارت از لوسمي هاؤ بيماريهاي ايمونوپروليفراتيو (مثل دانلود,تحقیق,درباره بدخیمی های خونی,اختلالات میلوپرولیفراتیو |935287|oks
در حال حاظر شما فایل با عنوان دانلود تحقیق درباره بدخيمي هاي خوني را دنبال می کنید .

تعداد صفحات:108

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

لینک دانلود پایین صفحه

بدخيمي هاي خوني

بدخيمي هاي خوني شامل بيماريهايي هستند كه از مغز استخوان و غدد لنفاوي منشاء مي گيرند .اختلالات اوليهء مغز و استخوان عبارت از لوسمي هاؤ بيماريهاي ايمونوپروليفراتيو (مثل مليوم مولتيپل)، و سندرم هاي ميلوپروليفراتيو(مانندپلي سيتمي حقيقي و ميلوفيبروز با متاپلازي ميلوئيد هستند.شواهد موجود حاكي از آنند كه تمام اين بيماريهاي ناشي از جهش هاي تك سلولي هستند كه به رده هاي بد خيم كه رشد بيشتري نسبت به سلولهاي طبيعي در مغز استخوان دارند تبديل مي شوند ،اين شواهد از راههاي مختلفي بدست آمدهاند در اختلالات لنفو پروليفراتيوسلول B ،لنفوسيت هاي بدخيم داراي ايمو نوگلوبين هاي مترشحه و نيز سيتوپلاسمي شبيه هم دارند.

در لوسمي ميلوژن مزمن تمام سلولهاي رده هاي ميلوئيد همراه بأى پيش سازه هاي اريتروئيد ،مگاكاريوسيت ها و لنفوسيت هاي B داراي كروموزوم شاخص مشابهي به نام كروموزوم فيلادفيا هستند .دلايل بيشتر براي اثبات طبيعت كلونال بدخيمي هاي خوني ،از بررسي افراد مؤنثي كه براي آنزيم گلوكز-6 فسفات دهيدروژناز (G6PD) كه يك آنزيم وابسته به كروموزوم X است ،هتروزيگوت بوده اند ،بدست آمده است .

از آنجا كه فقط يك كروموزومXدر هر سلول فعال است ( يعني كروموزوم X مادري يا پدري بر حسب انتخاب تصادفي غير فعال مي شوند )، نيمي از تمام سلولهاي سوماتيك يك فرد مونث هتروزيگوت ،حاوي ژني براي يك نوع G6PD بوده( مثلاًG6PDA) و نيم ديگر حاوي ژني براي نوع ديگر هستند (مثلاً G6PDB) . شكل 8 نماينگر مطالعه اي از نحوهء بيان ژن G6PD در سلولهاي چنين زني است كه به پلي سيتمي حقيقي مبتلا شدهاست . در حاليكه فيبرو بلاستهاي پوستي ،هر كدام يكي از ايزو آنزيم هاي G6PDB را نشان مي دهند ، سلولهاي بدخيم همگي فقط يك نوع ايزو آنزيم را بازي مي كنند . اين يافته نشان مي دهد كه سلولهاي بدخيم همگي از يك سلول منشاء گرفته اند كه آن سلول ، به يك كلون بدخيم توسعه يافته است.

اختلالات ميلوپروليفراتيو

معمولاً 4 بيماري تحت عنوان اختلالات ميلوپروليفراتيو آورده مي شوند:

پلي سيتمي حقيقي ،ترومبوسيتمي اساسي ،ميلوفيبروزبا متاپلازي ميلوئيد ،و لوسمي ميلوژن مزمن.تمام اين بيماريها نماينگر حالات باليني ناشي از تكثير بدون مهار تمام اجزاي مغز استخوان هستند .افزايش توليد رده هاي اريتروئيد ،ميلوئيد ،و مگا كاريوسيتي ،ناشي از تغيير ماهيت بدخيم يك سلول مادر چند استعدادي است.سلول بدخيم ممكن است يك سلول مادر ابتدائي با توانائي تمايز چند جهتي ،ويا يك سلول پيش ساز متعهدتر با توانائي يك ردهء منفرد (ميلوئيد يا اريتروئيد )باشد.ازايش فيبروز مغز استخوان كه معمولاً در اين بيماريها ديده مي شوند ،مي باشد.

افزايش فيبروز مغز استخوان كه معمولاًدر اين بيماريها ديده مي شود نماينگر واكنش فيبروبلاست هاي طبيعي به محرك هاي رشد كه توسط سلولهاي نئوپلاستيك ايجاد مي شوند ،مي باشد.شواهد موجود دلالت بر آن دارند كه عامل رشد فيبروبلاست توسط مگاكاريوسيت هاي مغز استخوان كه درجريان اختلالات ميلوپروليفراتيوافزايش يافته اند،توليد مي شود .لوسمي ميلوژن مزمن به طور جداگانه موردبحث قرار خواهد گرفت.

اختلال ميلوپروليفراتيو به نام پلي سيتمي حقيقي يك بيماري نئوپلاستيك سلول مادر مغز استخوان است كه عمدتاً ردهء اريتروئيد را درگير ميكند .

در اين اختلال ،هيپرپلازي تمام اجزاي مغز استخوان به طور مشخص ديده مي شود ،افزايش پيش سازه هاي اريتروئيد همراه با افزايش تودهء گلبول قرمز بر جسته ترين علامت آن ،محسوب مي شود . افزايش توليد گلبول قرمز بصورت اتو نوم است ،يعني هيچ محرك ثانويه اي مثل هيپوكسي يا افزايش سطح اريتروپوئتين باعث توليد گلبول قرمز نشده است .

تابلوي باليني تيپيك اين اختلال ،بيماري باهماتوكريت بالا است. پزشك بايد با تمامي بيماراني كه داراي هماتوكريت بالا هستند ،برخوردي سيستماتيك داشته باشد (جدول 20) ،تا اولاً بفهمد كه آيا هماتوكريت بالا واقعاً به علت افزايش تودهء گلبول قرمز است ، و ثانياً اگر چنين است ،آيا افزايش توده گلبول قرمز ، ثانويه به يك محرك خارج مغز استخوان است يا اينكه نماينگر پلي سيتمي حقيقي مي باشد.

هماتوكريت بالاي 54 درصد براي مردان و بالاي 50 درصد براي زنان ،بايد پزشك را به فكر وجود پلي سيتمي بياندازد.هماتوكريت يا حجم گلبول قرمز متراكم درصد ،منعكس كنندهء نسبت گلبول قرمز به پلاسما است. بنابراين ،هم در مواقعي كه واقعاً افزايش گلبول قرمز وجود دارد و هم در مواقعي كه حجم پلاسما كاهش يافته است (مثل از دست دادن آب بدن ) ،هماتوكريت بالا خواهد رفت.